Hem och Skola (HoS) är ett forum för samarbete mellan föräldrarna och skolan. HoS arbetar för att skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag. 

Varje klass utnämner klassföräldrar som fungerar som representanter och kontaktpersoner i HoS för klassen ifråga. HoS styrelse består av frivilliga föräldrar.

HoS hjälper skolan med anskaffning av material och tillbehör samt understöder aktiviteter och utfärder för skolans elever.

Dessutom understöder och arrangerar HoS klubb-verksamhet efter skolan och under läsåret tre evenemang; stövelfotis, ringleksnatten och vårvimmel, avsedda för hela familjen.

Verksamheten finansieras genom understöd från olika stiftelser och fonder, medlems- och klubbavgifter samt intäkter från evenemang.

Kontonummer Aktia IBAN FI38 4055 1350 0610 02 Hem och Skola för Dickursby skola.

Kontakta HoS styrelsen via mejl dickursby(at)hemochskola.fi

  • Medlemsavgift 2022-2023 är 20 euro/familj/läsår
  • Stövelfotboll 20.09.2022
  • Ringleksnatten 23.11.2022
  • Vårvimmel xx.xx.2023

 

Feb 2024
TiOnToFr
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

AKTIA