Medlemsbrev hösten 2022

Hej alla föräldrar i Dickan!

Hoppas hösten har gått fint hittills. Dickursby Hem och Skola har några viktiga saker att informera er om angående klubb– och medlemsavgifter, skojiga evenemang vi har att se fram emot, den nya styrelsen samt lite om planerad verksamhet för hösten.

Bandklubben rockar på

Bandklubbarna, som Hem och Skola finansierar, har kommit i gång igen. Det är 11:te året i år! Vår nya klubbledare, Robin, och alla ivriga musikanter träffas i 2 olika bandklubbar varje vecka.

Vi hoppas på att kunna hitta ledare också till andra klubbar. Hör av er om ni känner till någon som kunde dra en klubb eller har om ni har en bra idé för klubbar!

För att barnen ska kunna delta i klubbarna som Hem och Skola står för, ska familjen vara medlem i Hem och Skola, d.v.s. erlägga Hem och Skolas medlemsavgift som läsåret 2022-2023 är 20 €/familj. Information om hur ni ska betala finns nedan, närmare slutet av brevet.

Kom ihåg att medlemsavgifterna är avgörande för att föreningen ska kunna stöda alla aktiviteter som ordnas i skolan. Därför hoppas vi att så många familjer som möjligt blir medlemmar. Allt föreningen gör, är för elevernas bästa samt för samarbetet mellan hemmen och skolan.

Från rys till julmys

Torsdag 27.10.2022 är det dags för Halloween disco för hela skolan! Inbjudan och mer info kommer också via Wilma. Årskurs 5 ordnar discot i samarbete med Hem och Skola. Genom att ordna discon samlar femmorna in pengar till lägerskolan som ordnas på hösten på åk 6.

Ingen jul utan dans runt granen! På Ringleksnatten, onsdag 23.11.2022 kl. 18.00 dansar och skojar barn och föräldrar till fin julmusik. Ringleksnatten är en fin tradition som vi alla uppskattar. Det bjuds på glögg och pepparkakor och alla barn får delta i tomtens lotteri. Välkomna!

För att få pengar till klasskassorna brukar klasserna ordna annan försäljning, lotterier o.s.v. Meddela HoS senast 3.11.2022 ifall er klass vill vara med och sälja nåt eller ordna annat program.

Kommunikation och gemenskap

Ett ämne som vi i HoS diskuterar mycket är hur vi kan förbättra kommunikationen mellan hemmen och skolan. Vi för konstant dialog med skolan och uppskattar föräldrars feedback inom ämnet.

Vi vill även hjälpa till med att föra samman er föräldrar samt öppna diskussionen hemmen emellan. Därför beviljade vi igen detta läsår med glädje 100 € per årskurs för att ordna familjekvällar nu i höst eller på vårterminen. Ni får själva hitta på hur och var ni träffas. Kanske klassföräldrarna styr upp? Tidigare år har det ordnats till exempel korvgrillning i en kåta vid Kuusijärvi/Hanaböle träsk, en trevlig spelkväll med fika i skolan samt träff med lek på Helsinggård.

Skicka bara kvitton och en kort redogörelse över familjekvällens program till HoS kassör Anssi Pöyry, anssi.poyry@live.com, så ersätter HoS kostnaderna.

Vi rekommenderar varmt, att ni årskursvis har ett gemensamt forum för diskussioner om t.ex. läxor, familjekvällar, mobilanvändning och andra funderingar vi alla har som föräldrar. WhatsApp har fungerat fint i många årskurser! Kontakta klassföräldern eller läraren, om ni ännu inte kommit i gång med det här.

I början på nästa år (vårvintern 2023) kommer HoS att ställa till med en fest för bara föräldrarna och lärarna i Dickan! Håll ögon och öron öppna, vi kommer med mer info närmare. Hör gärna av er om ni har goda idéer om tema eller servering, eller vad som helst.

Vad används HoS-medlemsavgiften till?

Väldigt mycket. Till exempel:

 • Skolans besök till t.ex. Heureka, bokmässan, företagsmässan
 • Teaterföreställningar och biobesök
 • Stafettkarnevalens träningsklubb och bussar
 • Vinterdagsaktiviteter
 • Böcker till läsgrupperna
 • Extra redskap och material till rasterna och gymnastiken
 • Blockflöjter, hörlurar, kuddar, brädspel, växter… Träd till och med!
 • Ebban (elektroniska biblioteket)
 • Barnens munhälsa i form av xylitolpastiller
 • Stipendier och rosor till sexorna
 • Klubbarna
 • DJn till discona
 • Spons till sexornas lägerskola

Varje höst får HoS ett antal ansökningar från skolan till olika program som lärarna vill ordna med klasserna samt material som behövs för att göra undervisningen och samvaron i skolan trevligare.

Varje familjs medlemsavgift har alltså stor betydelse och inverkan på elevernas trivsel i skolan!

Instruktioner angående medlems- och klubbavgifter:

Medlemsavgiften för pågående läsår är 20 €/familj. Eventuella klubbavgifter faktureras skilt. Avgifterna betalas till Hem och Skola föreningens konto:

Mottagare: Dickursby Hem och Skola rf

Kontonummer: FI38 4055 1350 0610 02.

Meddelande: "Medlemsavgift + barnets/barnens förnamn + efternamn + klass/klasser"

OCH/ELLER "Klubbavgift/vilken klubb + barnets förnamn + efternamn"

HoS styrelse 2022-2023 består av:

Katja Wester (ordförande), Sari Luume-Keskinen (vice ordförande), Eva-Lotta Eloranta (sekreterare), Anssi Pöyry (kassör), Pernilla Lindström (lärarrepresentant), Sabina Huikuri, Mirjam Vaari, Sanna Schultz-Karlsson, Erika Tikka och Chiara Athanasopoulou

Ta kontakt med vem som helst av oss ifall du har något du vill diskutera. Du når oss också via dickursby@hemochskola.fi.

Alla föräldrar, speciellt klassföräldrar, är hjärtligt välkomna med på HoS möten.

Med färgfulla hösthälsningar,

Dickursby Hem och Skola rf